barca.sk

Facebook Garden Concept Facebook Barca Nitra Instagram Instagram Barca Nitra
Košík (0) Suma: 0,00 €
Zásielkovňa
Poštovné zdarma

Zelené strechy

REFERENCIE

Zelené strechy výrazne zhodnocujú budovu a ponúkajú radu ekologických výhod, ako ochladenie vzduchu a produkciu kyslíku, reguláciu vlhkosti, prachu a ukladanie dažďovej vody. Navyše profesionálne urobená výsadba predlžuje životnosť krytiny.
Z týchto dôvodov sa Barca Nitra plne venuje vegetačným strechám a dokáže Vám kompetentne poradiť. Okrem našej dlhoročnej odbornosti v oblasti plochých striech ponúkame i širokou škálu vyspelých systémových skladieb pre intenzívne a extenzívne ozelenenie. Tým zaisťujeme najlepšie výsledky a meníme šedé púšte v zelené oázy.

 

Všeobecné pokyny pri projektovaní

 

Ochrana proti prerastaniu koreňmi
  

Rastliny určené na vegetačnú strechu  

               rozchodníky 
               byliny

      

 

Život na streche
S každým ozelenením vzniká nový životný priestor na streche. Intenzívne ozelenenie tvorené trávnikom a popr. doplnené o dreviny, chodníky s plochami pre pobyt, môžu byť tvorené a užívané ako záhrady. Oproti tomu extenzívne ozelenenie sa skladá z nenáročných a prevažne nízko rastúcich rastlín, ktoré sú prístupné pre kontrolu a starostlivosť. Oba typy vegetácie vytvárajú hodnotné a zaujímavé náhradné priestory pre rastliny a zver. Prírode tak vrátite trochu z toho, čo je stratené zástavbou.

 

Výhody

  • priaznivo ovlyvňujú klímu v mestách - obmedzujú prašnosť a regulujú vlhkosť vzduchu,
  • doplnková tepelná a hluková izolácia (až 50 dB),
  • spomaľujú odtok vody pri daždi a tým znižujú záťaž kanalizácie,
  • chránia strešnú krytinu pred mechanickým poškodením a UV žiarením,
  • znižujú tepelné namáhanie strešného plášťa.

Nevýhody:

  • zvyšujú zaťaženie nosnej konštrukcie,
  • vyššie náklady na realizáciu,
  • náročnejšia oprava porúch izolácie,
  • náročnejšia údržba - zavlažovanie, doplňovanie vegetácie, ...

Typy zelených striech

 

Pri návrhu skladby strešnej záhrady sa vychádza z rovnakých konštrukčných zásad ako pri návrhoch ostatných striech, tzn. vlastné vegetačné súvrstvie by sa malo realizovať bezprostredne po dokončení vrstiev strešného plášťa (pri klasických strechách ukončenou hydroizolačnou vrstvou a pri strechách obrátených resp. kombinovaných tepelnou izoláciou s ochrannou textíliou).

Z hľadiska použitých druhov ozelenenia rozlišujeme extenzívne a intenzívne vegetačné strechy.

 

Extenzívna vegetačná strecha

 

Extenzívnu strešnú zeleň môžeme charakterizovať ako odolnú a nenáročnú. Patria sem hlavne machy, niektoré trávy,divoké byliny, kobercové trvalky, skalničky a rozchodníky. Toto ozelenenie sa navrhuje pre strechy s únosnosťou 60-300 kg/m2 pri 6-14 cm strešného substrátu. Zvyčajne nie je potrebné navrhovať závlahový systém.

 

 

Intenzívna vegetačná strecha

 

Intenzívna strešná zeleň zahŕňa trávniky, kvetiny, rôzne druhy kríkov a stromov. Tento typ ozelenenia potrebuje hrúbku substrátu viac ako 20 cm a preto sa môže navrhovať iba pri strechách s únosnosťou až do 1500 kg/m2. Nutnosť závlahového systému.

 

 

 

Šikmá vegetačná strecha

Ozelenenie šikmej strechy vyžaduje špeciálne systémy ozelenenia. Musí byť zaistená stabilita strešnej skladby vo vzťahu naklonenej strešnej konštrukcii a silnejšiemu vysychaniu, by mala byť zvýšená retencia vody.
Zasypanou doskou, ktorá bude akumulovať vodu, ide obe požiadavky ľahko splniť až do 15° spádu strechy. Od 15° spádu strechy je treba ďalších opatrení. Ako montážna pomôcka a prechodné opatrenie proti posunutiu slúži ďalší rošt z drevených lát.
Je treba sa snažiť o rýchle zakrytie plochy pre vegetáciu. To môže byť dosiahnuté vysadením vyššieho počtu kusov trvaliek s nízkym balom alebo podporným zavlažovaním v období vzrastu. Ďalšia starostlivosť o ozelenenie šikmých striech je zvlášť dôležitá.

Pri sedlových strechách, orientovaných na severnú a južnú stranu, sa môže vývoj vegetácie kvôli rozdielnym podmienkam stanovišťa navzájom silne odlišovať.

zelené strechy

 

POBOČKA NITRA
BARCA s.r.o.
Dlhá 118
94901 Nitra

+421 0915 770 062
barcanitra@barcanitra.sk

POBOČKA ZLATÉ MORAVCE
BARCA s.r.o.
Námestie A.Hlinku 4
953 01 Zlaté Moravce

+421 915 770 061
gardenconcept@gardenconcept.sk

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x